Arkeolojik alanlarda gerçekleştirdiğimiz projeler:

 

 

Allianoi (Bergama - 2008)

  Yortanlı barajının suları altında kalan Allianoi termal yerleşkesinin rölöve projeleri, DSİ'nin 2007 yılında açtığı ihale sonucu firmamızca  hazırlanmıştır. Belgeleme çalışmaları kazılabilen 24.000 m² kapalı alanı içermektedir.

 Anadolu'da bugün için tespit edilebilen en büyük antik dönem termal tesisleri M.S. I.-II. yüzyılda Roma kent dokusu kurallarına uyularak inşa edilmiştir. Balıkesir-İvrindi karayolu üzerinde Bergama'ya 20 km uzaklıktadır.

 Yortanlı deresinin iki tarafında ve birisi yıkılmış iki köprü ile bağlantılı olarak yapılmış tesislerde iki büyük hamam yapısı, konaklama üniteleri ve ticari mekanlar yer almaktadır. Geç Roma döneminde şablon dışına çıkan yapı eklemeleri, Orta Bizans'a ait şapel ve kilise yapıları en üst tabakada rastlanan Osmanlı duvarları ılıca tesislerinin sürekli olarak kullanıldığını göstermektedir. Kuzey ılıcadan meydanda kalabilen sıcak salon, Cumhuriyet döneminde onarımlarla kurtarma kazısı başlayana dek ılıca ve mesire alanı olarak hizmet vermiştir.

 Belgeleme çalışmalarımızda Öğretim görevlisi Arkeolog Mustafa ÇAKALGÖZ danışmanlık yapmıştır.

Allianoi ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız... 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Akköprü (Muğla - 2011)

 

 Dalaman Çayı üstünde yer alan Akköprü; dere üstünde iki açıklıkla 48 metre uzunluktan sonra kuzeye doğru dönen 20 metrelik bir döşemeyle son bulmaktadır.Ortalama 4.10 metre genişliğe sahip köprünün ayakları taş, kemerleri tuğla malzemeyle örülmüştür. Gövde kısmı moloz duvar tekniğiyle yapılan köprünün ilk olarak 6. ve 7. yüzyıllarda inşa edildiği, Orta Bizans döneminde 12. yüzyılda ( 1151 yada 1157 ) bir onarım geçirdiği, büyük kemerin ise 16. yüzyılda Osmanlılar tarafından tamir edildiği danışmanımız Yrd. Doç. Dr. Emine TOK tarafından tespit edilmiştir.

  Kemerlerinde ciddi çatlaklar, parapet eksiklikleri, bitkilenme ve kemer tuğlalarında harç boşalmaları tespit edilerek restorasyonu firmamızca yapılan Akköprü'nün hazırladığımız koruma projeleri Bilim Kurulu ve Muğla Koruma Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

Akköprü ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 


 

 

İnce Kemer Köprüsü (Aydın - 2010)

  Çine Çayı (Marsyas) üzerinde Roma döneminde inşa edilmiş İnce Kemer Köprüsü; 82 metre uzunluğunda beş açıklıklı bir su kemeridir.

  Tarihte Alabanda-Gerga su yolu üzerinde olduğu kabul edilen su kemerinde yörede bulunan gınays taşları kullanılmıştır. Büyük bir olasılıkla 13. yüzyılda su kemeri görevinden yaya köprüsü durumuna geçtiğinde köprüde tahrip olan bazı kemer elemanları yeniden yapılmış olmalıdır. Dere yatağındaki iki ayağın kaya blokları arasına yerleştirilerek inşa edilmiş olması, yer seçiminin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir.
 

  Adnan Menderes barajının suları altında kalan İnce Kemer'in koruma projeleri de firmamızca hazırlanmıştır. Kapalı sistem su taşıma elemanlarına ait örnekler köprü altlarında tespit edilmiş ve gün ışığına çıkarılmıştır.Projemizde Arkeolog Öğretim görevlisi Mustafa ÇAKALGÖZ, sanat tarihçisi Yrd. Doc. Dr. Emine TOK danışman olarak görev almışlardır.

İnce Kemer Köprüsü ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 


 

 

İlyas Çayında Su Kemeri (Bergama - 2007)

  2007 yılında rölövesini aldığımız Çaltıkoru baraj sahasındaki su kemeri ayağı İlyas Çayı (Karkasos) üzerinde yer almaktadır. M.S. II. yüzyılda nüfusu 160.000'e ulaşan Bergama'nın su ihtiyacını karşılamak üzere Soma (Germe) yakınlarından 55 km uzunluğu olan bir su hattı inşa edilmiştir.

   M.S. 178 depremiyle yıkılan su kemerlerinin ayakta olanları kullanılıp tahrip olan bölümlerde vadilere atlamalar yapılmış ve İlyas Çayı rölövesi yapılan bu su kemeri ile geçilmiştir. Sadece bir ayağı mevcut olan kemer için dere ve vadide sondaj kazıları yapılarak diğer ayakların tespiti ile restitüsyon projesi hazırlanmıştır. Kurul kararı ile mevcut ayak taşları numaralanarak daha sonra inşa edilmek üzere sökülmüştür.

İlyas Çayında Su Kemeri ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 


 

Hekatomnos Anıt Mezarı Temenos Duvarı ( Muğla-Milas - 2012 )

2011 yılında İzmir Rölöve Anıtlar Müdürlüğü tarafından açılan ihale sonucunda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri firmamızca hazırlanmıştır.

M.Ö. 4. yy da satrap Mausolos tarafından babası Hekatomnos için yaptırılan anıt mezarın bulunduğu yaklaşık 95x117 m ölçülerindeki temenos alanının çevresi duvarla çevrilmiştir. Eğimli bir alanda inşa edilen temenosun doğu duvarı bugünki Köy Garajına sınır teşkil etmektedir. Çeşitli onarımlarla günümüze kadar gelebilen duvarın sadece doğu cephesi tam olarak izlenebilmekte, diğer kenarları ise yer yer yol ve yapı altlarında kalmış durumdadır.

Yüksek olan kısımlarında içte ayrıca kil-kum taşından yapılmış bir istinat duvarı bulunan duvarın dışı kalker taşı ile çift taş tekniği ile yapılmıştır.

Temenos üstündeki çoğu yapının Bakanlıkça istimlak edilerek yıkıldığı alanda halen Milas Müdürlüğü nezaretinde kazı çalışmaları devam etmektedir.

 

 

 

 

   Hekatomnos Anıt Mezarı Temenos Duvarı ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 


 

  Kleopatra Güzellik Ilıcası (Bergama-2012)


 

 

 

 

 

 

 

 Kleopatra Güzellik Ilıcası ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...