Abacıhan Sokak Sağlıklaştırması (Bergama - 2006)

  Abacıhan sokağı Bergama'da Akropol eteklerinden başlayan ve üç mahalleyi kapsayan, tarihi kent dokusunu şehire bağlayan sokaklardan biridir.

Sokağın özellikle kuzeybatısında yer alan dokuz yapının sekizi tescilli olup, biri Cumhuriyet dönemine aittir. Eski Kız Meslek Lisesi ile başlayan bitişik düzendeki yapılar; üst katta iki katlı işyeri ve konutu içeren bir yapı ile son bulmaktadır. Çoğu kullanılmakta olan binalar; Bergama'da batı etkili kargir evlerin tipik örnekleridir.

Bergama Belediyesince ihalesi yapılan proje firmamızca 04.10.2006 tarihinde hazırlanmıştır.

Abacıhan Sokak Sağlıklaştırması ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 


 

 

Hacı Hakim Camii (Bergama - 2008)

  Bergama'nın Barbaros mahallesinde Mevlana Hacı Hakim tarafından 1513 yılında yaptırılmıştır. Camii kare plana sahiptir. Mihrabının karşısındaki harim kapısı ve bir penceresi korunabilmiş son cemaat mahalli yer alır. Kadınlar mahalli ilk önceleri cami içindeydi ve batıdaki bir kapıdan giriliyordu. 1984 yılında yapılan bir tadilatla bu bölüm kaldırılmış ve son cemaat mahalli iki katlı bir hale getirilmiştir. Harim önceleri kurşun kaplı tek bir kubbe ile örtülü iken, Cumhuriyet döneminde çarşı esnafının isteği ile üstüne sekizgen bir kiremit çatı yapılmıştır. Yeni çatı mevcut saçakların üstüne örülen duvarlara oturtulduğu için kasnak dışa doğru kavisli ve oldukça yüksektir. Camii sade bir üsluba sahiptir.

Hacı Hakim Camii ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Şadırvanlı Camii (Bergama - 2008)

  Bergama'da Selçuk Mahallesinde 1550 yılında Hacı Hasan tarafından yaptırılmıştır. Eski hastahane sokağına bakan cephenin batı köşesinde stalaktitlerle süslü bir çalköşe yapılmıştır. Şadırvan caddesinden girildiğinde 1885 yılında yenilenmiş sekizgen bir şadırvanı vardır. Camiinin kuzeydoğu ve kuzeybatı kenarlarındaki iki açık son cemaat mahallinden mihrap karşısındaki kapatılarak iki katlı bir hale getirilmiştir. Harim kapısı mermer sövelerle çevridir. Kare planlı harim oldukça süslü bir kubbe ile örtülüdür. Minber beyaz mermerden yapılmıştır. Güneydoğudaki tek minaresi mevcut kaidenin üstüne 1952 yılında yeniden yapılmıştır. Ana kubbe ile son cemaat mahalli üstündeki üç kubbe kurşun levha ile kaplıdır. 

Şadırvanlı Camii ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 


 

 

Tabaklar Hamamı (Bergama - 2006)

  Bergama'nın Barbaros mahallesinde Ulucami'nin karşısında, Selinos deresi ile Cami Kebir caddesi arasında bulunan Tabaklar Hamamı 15. yüzyıl başlarında inşa edilmiştir. Caddenin genişletilmesi ile bir bölümünü kaybeden hamam, daha sonra cadde cepheli parsellerde yapılan bir iki katlı yapılara adeta temel görevi görmüştür. Asıl hasarı 1842 yılındaki sel felaketinde gören yapı erken Osmanlı döneminin izlerini doğa ve insan tahribatına karşı koyarak yaşatmaya çalışmaktadır.

  Tuğla kubbesi henüz ayakta olan kare planlı soyunma bölümüne doğudaki yuvarlak kemerli yüksek bir kapıdan girilir. Daha sonra kubbeleri yıkılmış durumdaki ılıklık ve sıcaklık bölümlerine geçilir. Sıcaklık bölümünün batısında oldukça derin bir eyvan, kuzeyine sıralanmış üç adet halveti mevcuttur. Güney kenarında ise kapatılan bir kapıdan bugün yapı altlarında kalmış ikinci bir ılıklık-soyunma odasına geçildiği sanılmaktadır.

Danışmanlığını Prof. Dr. Bozkurt ERSOY'un yaptığı çalışmalarımız, istimlakların yapılamaması nedeniyle rölöve aşamasında kalmıştır.

Tabaklar Hamamı ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 


 

  

Küplü Hamam (Bergama - 2001)

  Mektebi Rüştiye caddesindeki  hamam Bergama'nın en eski hamamıdır (1427). Soyunma bölümünde hamama ismini veren mermer bir kübün bulunduğu havuzu mevcuttur. Mekanın iki uzun kenarında dörder basamaklı merdivenle çıkılan sekilerde ahşap soyunma odacıkları bulunmaktadır.

Klasik hamam şemasının uygulandığı yapıda soyunmadan geçilen ılıklığın üstü tonoz örtülüdür. Ortasında mermer göbek taşının bulunduğu merkez sıcaklık kubbe ile örtülüdür. Sıcaklığın güney kenarına büyük bir eyvan yerleştirilmiştir. Pahlı köşelerden girilen iki halvetin yanısıra doğu kenarına üçüncü bir halvet eklenmiştir. Bu mekanların tamamı kubbe ile örtülüdür. Hamamı ısıtan külhan ile yapı arasında su haznesi bulunmaktadır.

2001 yılında projesini hazırladığımız Küplü Hamam Bergama Belediyesinde 2008 yılında restore edilmiştir.

Küplü Hamam ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 


 

İbrahim Yapıcıoğlu Evi (Bergama - 2006)

 

 

  

 İbrahim Yapıcıoğlu Evi ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...


Selçuklu Minaresi (Bergama - 2010)

  Bergama'da Şadırvan Camii'nin bitişiğindedir.Minare 1930 yıllarında onarım görürken; camisi değeri olmadığı gerekçesiyle yıktırılmıştır. Türklerin 1306 yıllarında Bergama'ya gelişinden sonra yapılan ilk Selçuklu tarzında camii olduğu kabul edilmektedir.

  Şerefeye 54 adet taş basamakla çıkılmaktadır.Bilezikten şerefeye kadar olan gövde tuğla ile örülürken, dıştan 4x32 cm ölçüsünde lacivert, firuze ve tuğla renkli sırlı tuğlalarla kaplanmıştır. Sekizgen formundaki şerefe köfeki taşından yapılmıştır. Peteğin dıştan firuze renkli altıgen ve üçgen keramik elemanla kaplanması minareye ayrı bir güzellik vermektedir. Külah; içten stalaktik veren taşlardan yapılmıştır. 

Selçuklu Minaresi ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

14 Eylül İlkokulu (Bergama - 2010)

 14 Eylül İlkokulu ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 


Halil ATAMER Evi ( Bergama )

 

 

Halil ATAMER evi ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 


 

 Parmakbatıran Sokak Sağlıklaştırma (Bergama)

 


Parmakbatıran sokak sağlıklaştırması ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 


 

Aydın ŞENGÜL Evi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aydın ŞENGÜL Evi ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 


 


Gamze KOR Evi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gamze KOR Evi ile ilgili proje ve resimleri  görmek için tıklayınız...

 

 

 


 

 

 Cin Değirmeni (Musacalı-Kınık)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cin Değirmeni ile ilgili proje ve resimleri  görmek için tıklayınız...

 

 


 Akif ERSEZGİN 21 Parsel (Bergama) Akif ERSEZGİN 21 Parsel ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...

 

 

 


 

 

Akif ERSEZGİN 22 Parsel (Bergama) Akif ERSEZGİN 22 Parsel ile ilgili proje ve resimleri görmek için tıklayınız...