3000 yıldır Anadolu'nun her türden medeniyetine ev sahipliği yapmış bir kent Bergama…
Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyete, yüzlerce yapının kendi medeniyetlerini temsil ettiği bir müze adeta…
1973 yılında, bu medeniyet anıtlarının gölgesinde, hayranlığında kuruldu büro… Her bir anıttan sorumlu hissetti kendini, ve her birini koruma tutkusuyla çalıştı… Küplü Hamam projelerinden, Allianoi rölöve çalışmalarına, Batı etkili kargir evlerden, Geleneksel Türk evlerine...

Proje çalışmalarıyla kalmadı bu sorumluluk duygusu… Bergama'da 5000 ilköğretim öğrencisine seminerler verildi koruma duygusunu aşılamak için... Meslek yüksekokulunda genç restoratörler yetiştirildi, yetiştiriliyor…


Bergama ile şekillenen koruma içgüdüsü, daha sonra Ege sınırlarını da zorlamaya başladı… İlklerin kenti Bergama’da 1973 yılında  faaliyet göstermeye başlayan YAY İnşaat şimdilerde Bergama’nın sınırlarını aşarak tüm Türkiye çapında çeşitli mimari projelere, eski eserlerin korunup, yaşatılmasına dönük çalışmalara imza atmaktadır.


Yay İnşaat’ın kurucusu Yük. Müh. Mimar Bülent ŞAHİN, gerçekleştirdiği mimari projelerin yanı sıra, aktif öğretim üyeliği hayatına, Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksek Okulu, Eser Koruma bölümünde verdiği derslerle devam etmektedir. Bergama Çekül Vakfı’nın temsilcisi olan Bülent Şahin’in kaleme aldığı "Anadolu Tarihinde Bergama" adlı kitap, 2004 yılında yayımlanmış; “Bergama Evleri” ve “Allianoi” adlı diğer eserleri de yayıma hazırlanma aşamasındadır.